Меѓуклубска Соработка и Дружење

Нашиот клуб е отворен за соработка со други клубови,како од Македонија така и од надвор.Често се случува да се најават гости од бившите ЈУ-републики кои сакаат да ја посетат нашата држава.Нашиот клуб одредува членови кои ќе ги пречекаат гостите,се дружат со нив и да им помогнат во разгледување на нашата земја. Од тие дружби се раѓаат пријателства, допишувања, и кога наши членови патуваат надвор од земјата, помошта е возвратена.Повеќе информации со кои се клубови имаме соработка можете да погледнете во делот за соработки.


01.01.2017
**СРЕЌНА НОВА**
** 2017 ** 
Моторџиите на 
плоштад 

Мото Скопје започна со промена-додаток пришивка на постоечкиот грб-обележје со додавање на ознака MCC која членовите треба да ја додадат 
на своите елеци со веќе постоечкиот грб како што е приложено на слика тука. Секој член што нема добиено од МСС пришивките да побара од Спенсер.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Членовите на Мото Скопје се собираат секој четврток на клубско видување и договарање за викенд возење.

од 08.05.2014 локацијата
е ресторан ДОМЕСТИКА
ул.Павел Шатев 4 
стара Бихачка
нас. Кисела Вода.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сите Прашања Информации Предлози Сугестии можете да ги испратите на 
contact@motoskopje.mk

Hit Counters
posetenost
Copyright -Moto Skopje- All Rights Reserved
design by Leon 2009