Меѓуклубска Соработка и Дружење

Нашиот клуб е отворен за соработка со други клубови,како од Македонија така и од надвор.Често се случува да се најават гости од бившите ЈУ-републики кои сакаат да ја посетат нашата држава.Нашиот клуб одредува членови кои ќе ги пречекаат гостите,се дружат со нив и да им помогнат во разгледување на нашата земја. Од тие дружби се раѓаат пријателства, допишувања, и кога наши членови патуваат надвор од земјата, помошта е возвратена.Повеќе информации со кои се клубови имаме соработка можете да погледнете во делот за соработки.

02.06.2018
МК Носачи на Крстот
Велес
х.Монтенегро

03.06.2018
Fast Riders
Штип
Дом на Млади

08.06.2018
МЦЦ Свети Николе

15-17.06.2018
МК Тиквеш Рајдерс
12 Другари

22.06.2018
MC Potfat
Hill Party
Средно Водно

Членовите на 
Мото Скопје МКД 
се собираат секој четврток на клубско видување и договор за возење.

од 11.2018 локацијата
е ресторан City Grill
ул.Никола Тримпаре бр.6 
нас. Центар.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сите Прашања Информации Предлози Сугестии можете да ги испратите на 
contact@motoskopje.mk

Hit Counters
posetenost
Copyright -Moto Skopje- All Rights Reserved
design by Leon 2009