01.01.2017
**СРЕЌНА НОВА**
** 2017 ** 
Моторџиите на 
плоштад 

Нашиот клуб,малку чудно,но се состои од три вида на членови.

1. АКТИВНИ ЧЛЕНОВИ тоа се членови кои редовно и навреме ја подмириле годишната членарина и редовно учествуваат во клубските активности и истите можете да ги видите и запознаете на листата која следи подоле.

2. ЧЛЕНОВИ СОВОЗАЧИ тоа се наши сопруги,девојки,керки и синови кои со своето богато мото-искуство (побогато од многумина возачи) заслужуваат да бидат претставени како наши членови.

3. ПАСИВНИ ЧЛЕНОВИ тоа се членови кои: немаат побарано исписници од клубот, немаат подмирено ченарина за тековната година, но повремено сеуште возат и се дружат,но од разни семејни  или финансиски причини не се активни,меѓутоа нивното членство во клубот е ставено во мирување,а нивното место сеуште стои. Од таму произлегува и шаренилото во редните броеви на членовите.
Мото Скопје започна со промена-додаток пришивка на постоечкиот грб-обележје со додавање на ознака MCC која членовите треба да ја додадат 
на своите елеци со веќе постоечкиот грб како што е приложено на слика тука. Секој член што нема добиено од МСС пришивките да побара од Спенсер.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Членовите на Мото Скопје се собираат секој четврток на клубско видување и договарање за викенд возење.

од 08.05.2014 локацијата
е ресторан ДОМЕСТИКА
ул.Павел Шатев 4 
стара Бихачка
нас. Кисела Вода.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сите Прашања Информации Предлози Сугестии можете да ги испратите на 
contact@motoskopje.mk

Hit Counters
posetenost
Copyright -Moto Skopje- All Rights Reserved
design by Leon 2009