02.06.2018
МК Носачи на Крстот
Велес
х.Монтенегро

03.06.2018
Fast Riders
Штип
Дом на Млади

08.06.2018
МЦЦ Свети Николе

15-17.06.2018
МК Тиквеш Рајдерс
12 Другари

22.06.2018
MC Potfat
Hill Party
Средно Водно
Нашиот клуб,малку чудно,но се состои од три вида на членови.

1. АКТИВНИ ЧЛЕНОВИ тоа се членови кои редовно и навреме ја подмириле годишната членарина и редовно учествуваат во клубските активности и истите можете да ги видите и запознаете на листата која следи подоле.

2. ЧЛЕНОВИ СОВОЗАЧИ тоа се наши сопруги,девојки,керки и синови кои со своето богато мото-искуство (побогато од многумина возачи) заслужуваат да бидат претставени како наши членови.

3. ПАСИВНИ ЧЛЕНОВИ тоа се членови кои: немаат побарано исписници од клубот, немаат подмирено ченарина за тековната година, но повремено сеуште возат и се дружат,но од разни семејни  или финансиски причини не се активни,меѓутоа нивното членство во клубот е ставено во мирување,а нивното место сеуште стои. Од таму произлегува и шаренилото во редните броеви на членовите.

Членовите на 
Мото Скопје МКД 
се собираат секој четврток на клубско видување и договор за возење.

од 04.2018 локацијата
е ресторан МЕЗЕ БАР
ул.К.Ј.Питу бр.15 
нас. Аеродром.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сите Прашања Информации Предлози Сугестии можете да ги испратите на 
contact@motoskopje.mk

Hit Counters
posetenost
Copyright -Moto Skopje- All Rights Reserved
design by Leon 2009